Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаДіяльністьРегуляторна діяльністьВідстеження результативності регуляторних актів
1 2 3 4 5 6 7 8

ПЛАН – ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2020 рік завантажити

Архів ПЛАН-ГРАФІКІВ 2010-1019

ПЛАН – ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік завантажити

ПЛАН – ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік завантажити

ПЛАН – ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2017 рік завантажити

ПЛАН – ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2016 рік завантажити

ПЛАН – ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2015 рік завантажити

ПЛАН – ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2014 рік завантажити

ПЛАН – ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2013 рік завантажити

ПЛАН – ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2012 рік завантажити

ПЛАН – ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2011 рік завантажити

ПЛАН – ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2010 рік завантажити

  • Згідно з План – графіком на 2018 рік головним виконавцем з відстеження результативності регуляторних актів визначено департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг - (тел. 590-57-13).
  • Забезпечення окремих аспектів державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» закріплено за департаментом розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва, а саме: складання та подання на затвердження Плана – графіка на рік - (тел. 234-49-09).

Звіти

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 грудня 2016 року № 3120 „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2017 року за № 40/29908 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 31.08.2017 № 3631 «Про затвердження Змін до Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2017 за № 1197/31065 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження   «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Держфінпослуг від 11 листопада 2010 року № 857 і розпорядження Нацкомфінпослуг від 25 квітня 2013 року № 1394» від 02.06.2016
№ 1154|базове|повторне|періодичне

Розпорядження   «Про внесення змін до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення» від 09.06.2016 № 1214|базове

Розпорядження «Про внесення змін до Порядку здійснення окремих дій, пов’язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів» від 23.02.2016 № 393|базове |повторне

Розпорядження "Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 22.12.2015 № 3378 |базове

Розпорядження "Про внесення змін до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ" від 25.06.2015 № 1549  |повторне

Розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду» від 03.12.2015 № 2968 |базове|повторне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 17.12.2015 № 3201 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження "Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених Законом України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, пред'явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 01.10.2015 № 2372  |базове|повторне|періодичне

Розпорядження "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг" від 13.10.2015 № 2481 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 червня 2004 року № 1101» від 03.09.2015 № 2107 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про внесення зміни до Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду» від 18.08.2015 № 1950 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 178» від 30.07.2015 № 1823 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 28.11.2013 № 4368 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів» від 19.06.2014 № 1917 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів» від 05.03.2015 № 431 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 06.03.2014 № 650 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика» від 04.02.2014 № 295 базове повторне періодичне

Розпорядження «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 26.11.2013 №4278 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про внесення зміни до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення» від 28.01.2014 № 238 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг (із змінами і доповненнями)» від 02.12.2003 № 146 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 19.02.2007 № 6832 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.01.2004 № 27» від 13.12.07 № 8377 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про внесення змін до розпорядження Держфінпослуг від 16.12.2010 № 972» від 29.09.2015 № 2336 |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження «Про внесення змін до Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов′язаного з наданням фінансових послуг» від 23.07.2015 № 1786 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про внесення змін до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ» від 25.06.2015 № 1549 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 листопада 2003 року № 127» від 02.07.2015 № 1553 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2003 року № 188» від 29.09.2015 № 2337 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 05.03.2015 № 432 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів» від 13.02.2014 № 484 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах» від 05.06.2014 № 1772 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 24.12.2013 №4677 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення» від 29.04.2014 №1319 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Затвердження Змін до Порядку укладання договорів обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України» від 19.11.2013 №4172 |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про деякі питання здійснення страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» від 21.05.2014 №1501 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 24.04.2014 №1259 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів» від 25.09.2014 № 2812 |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до страхових агентів, необхідних для здійснення посередницької діяльності з обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 23.07.2013 № 2401 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об′єднаних кредитних спілок» від 30.07.2013 № 2504 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення зміни до Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки» від 18.07.2013 № 2360 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів» від 18.07.2013 № 2365 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ» від 18.07.2013 № 2364 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Порядку прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 березня 2004 року № 183» від 18.07.2013 № 2363 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 23.07.2013 № 2402 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об′єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 18.07.2013 № 2361 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків» від 24.01.2013 № 287 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення зміни до Порядку складання звітних даних страховиків» від 31.12.2013 № 4824 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року № 169 та затвердження Змін до Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду» від 11.12.2012 № 2672 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Зміни до Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за № 203/22735 від 10.01.2013 № 65 |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду» від 04.03.2004 № 130 |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 27.11.2012 № 2422 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 06.12.2012 № 2591 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 26.11.2013 № 4278 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі» від 04.12.2012 № 2531 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення зміни до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення» від 28.01.2014 № 238 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів» від 09.01.2014 № 25 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19.02.2013 № 554 «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02 лютого 2008 року № 424» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 07.12. 2006 року № 6504 «Про затвердження Порядку ліквідації філій страховиків-нерезидентів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.12.2012 № 2666 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 16.11.2006 року № 6426 «Про затвердження Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 19.09.2006, № 6244 «Про затвердження вимог до гарантійного депозиту філії страховика-нерезидента» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 14.03.2013 № 827 «Про внесення зміни до Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.09.2006 № 6201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.01.2013 № 54 «Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.03.2011 № 152 «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.06.2005 № 4123» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.03.2011 № 153 «Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.12.2012 № 2667 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 03.03.2011 № 122 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 29.12.2003 № 188 «Про встановлення плати за видачу ліцензій» (із змінами і доповненнями внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 27.05.2005 N 4083, від 29.12.2005 N 5227, від 23.01.07 № 6708) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.01.2004 № 27 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями і юридичними особами - суб′єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг» (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженнями від 20.08.2004 N 2088, від 12.08.2005 N 4451, від 13.12.07 № 8377) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.02.2013 № 640 «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 27.12.2012 № 2921 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.12.2012 № 2671 «Про внесення змін до Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 27.11.2012 № 2422 «Про затвердження Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 № 2541 «Про затвердження Положення про граничний розмір витрат, пов′язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 24.11.2011 № 707 «Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (щодо підвищення вимог до головних бухгалтерів фінансових установ)» |базове|повторне |періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.11.2012 № 2197 «Про затвердження Змін до Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб′єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 01.12.2011 № 717 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.10.2011 № 626 «Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.07.2010 № 618» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 30.12.2012 № 1968 «Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.11.2005 № 4934 «Про затвердження Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 18.10.2005 № 4802 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.2003 № 125 «Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.2003 № 120 «Про затвердження Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 16.01.2004 № 7 «Про затвердження Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об′єднаних кредитних спілок» |базове повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 05.12.2003 № 152 «Про затвердження Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 03.10.2006 № 6280 «Про затвердження Положення про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005 № 4620 «Про затвердження Вимог щодо програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання для ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя і Змін до Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41 «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 04.08.2005 № 4421 «Про затвердження Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 02.08.2005 № 4404 «Щодо визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах кредитів банків, кредитів об′єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 26.07.2005 № 4380 «Про затвердження Положення про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 05.08.2003 № 26 «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 08.07.2004 № 1515 «Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 09.06.2005 № 4132 «Про затвердження Положення про провадження діяльності небанківських фінансових установ, які здійснюють емісію іпотечних сертифікатів» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 07.07.2005 № 4300 «Про затвердження Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи-юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ та внесення змін до розпорядження Держфінпослуг від 05.12.2003 № 152» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 24.06.2004 № 1225 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування об′єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 20.06.2006 № 5922 «Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 03.06.2005 № 4122 «Про затвердження Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов′язаного з наданням фінансових послуг» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.01.2008 № 80 «Про затвердження Порядку погодження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для перерахування (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.05.2005 № 4084 «Про затвердження Положення про видачу небанківським фінансовим установам дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.05.2005 № 4081 «Про затвердження Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.05.2005 № 4080 «Про віднесення операцій з надання послуг з переказу грошових коштів (поштового переказу) до фінансових послуг» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.01.2004 № 27 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями і юридичними особами - суб′єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.02.2005 № 3617 «Про затвердження Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 08.02.2005 № 3519 «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.01.04 № 24 «Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 18.12.2003 № 170 «Про затвердження Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.12.2004 № 3197 «Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 07.07.2009 № 532 «Про затвердження Порядку підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об′єктом будівництва» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 29.12.2003 № 188 «Про встановлення плати за видачу ліцензій» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 02.12.2003 № 146 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177 «Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об′єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 18.11.2003 № 126 «Про затвердження Порядку застосування підпунктів 4.3.32 - 4.3.33 пункту 4.3 статті 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, отриманих платником податку за договорами страхування» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від № «Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 31.03.2006 № 5555 «Про можливість надання юридичними особами - суб′єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 30.12.2004 № 3259 «Про затвердження Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.2003 № 118 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 18.12.2003 № 169 «Про затвердження Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.2003 № 123 «Про затвердження Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов′язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 16.12.2004 № 3101 «Порядок нарахування та сплати пені адміністратором недержавного пенсійного фонду учаснику недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 16.12.2004 № 3100 «Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 11.12.2003 № 161 «Про затвердження Порядку проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 25.12.2003 № 183 «Про затвердження Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.03.08 № 417 «Про затвердження Положення про внесення інформації про кредитні установи до Державного реєстру фінансових установ та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 23.12.2004 № 3178 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.03 № 124 «Про Порядок формування статутного фонду страховика цінними паперами» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.11.2003 № 116 “Про затвердження Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки” (із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 25.07.2006 № 6039, від 25.06.2009 № 505) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 03.12.04 № 2885 «Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 04.11.2004 № 2740 «Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 05.12.2003 № 155 «Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 03.12.2004 № 2883 «Про затвердження Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослг від 05.12.2003 № 154 «Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію кредитних спілок» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 12.12.2004 № 3099 «Про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від № «Порядок внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про пенсійні фонди, які створені до набрання чинності Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.03.2006 № 5538 «Про затвердження Положення про порядок унесення інформації про довірчі товариства до Державного реєстру фінансових установ» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.11.2003 № 139 «Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду» |повторне|періодичне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 04.11.2004 № 2739 «Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 12.10.2004 № 2534 «Про затвердження Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 16.09.03 № 56 «Про перевірку відповідності формування розміру статутних фондів страховиків вимогам чинного законодавства» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 03.09.2004 № 2263 «Про затвердження Порядку тимчасового призначення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України адміністратора недержавних пенсійних фондів» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 11.04.2006 № 5619 «Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 04.06.2004 № 912 «Про затвердження Методики формування небанківськими фінансовими установами резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, іншими видами заборгованості, визнаними нестандартними» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 29.07.2004 № 1866 «Про затвердження Положення про видачу небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне |періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 17.08.2004 № 2080 «Про затвердження Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем» |базове|повторне|періодичне|повторне

Розпорядження Держфінпослуг від 16.01.2004 № 7 «Про затвердження Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об′єднаних кредитних спілок» (із змінами та доповненнями затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 02.03.2006 N 5451, від 01.03.07 № 6882, від 27.06.07 № 7547, від 20.03.08 № 381, від 22.05.08 № 662, від 19.03.09 № 200) |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 26.11.2004 № 2875 «Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя» (із змінами і доповненнями затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 07.03.2006 N 5473, від 11.05.2006 № 5770, від 22.05.07 № 7354, від 07.08.07 № 7790, від 23.07.09 № 576) |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 05.08.03 № 25 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 23.03.2006 № 5523 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами» (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2006 року N 6495) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.06.04 № 1099 «Про затвердження Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ» (із змінами і доповненнями внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 12.05.2005 № 4012, від 23.03.2006 № 5525, від 03.10.06 № 6279, від 05.07.07 № 7571, від 17.04.08 № 529, від 02.07.09 № 529) |базове|повторне|періодичне

Загальне положення про територіальне управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (із змінами та доповненнями, внесеними розпорядження Держфінпослуг від 11.05.06 № 5748) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 23.02.2006 № 5417 «Про затвердження Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 26.06.2004 № 1224 «Щодо порядку внесення інформації про страховиків до Державного реєстру фінансових установ» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 02.12.2003 № 146 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг (Із змінами і доповненнями)» (Із змінами і доповненнями внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 16.05.2005 N 4039, від 21.02.06 № 5408, від 18.05.06 № 5792, від 27.02.07 № 6868, від 14.08.07 № 7817) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 20.07.2004 № 1660 «Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду» (Із змінами та доповненнями внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 24.09.09 № 701, від 01.10.09 № 717) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.07.2004 № 1729 «Про встановлення плати за реєстрацію документів недержавних пенсійних фондів» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.07.2004 № 1590 «Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ» (Із змінами та доповненнями внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 20.07.2005 N 4346 та 16.05.2006 N 5771, від 08.05.07 № 7271, від 17.04.08 № 529) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.08.2003 № 40 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» (із змінми та доповненнями, внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 14.02.06 № 5377) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.10.2003 № 96 «Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981 «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» (із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 02.02.2006 No 5319, від 10.04.2008 № 499), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2005 за № 565/10845 |базове|повторне |періодичне|періодичне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.06.2004 № 1100 «Про затвердження Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.06.2004 № 1102 «Про затвердження граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.06.2004 № 1101 «Про затвердження Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.05.2004 № 736 «Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 04.06.2004 № 913 «Про затвердження Положення про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 04.06.2004 № 914 "Про затвердження Порядку надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками(перестраховиками) нерезидентами до Держфінпослуг" |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 18.03.2004 № 183 «Про затвердження Порядку прийняття Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 04.03.2004 № 129 «Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які претендують на право здійснення функцій з адміністрування недержавних пенсійних фондів» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 04.03.2004 № 130 «Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 19.02.04 № 86 «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ» (зі змінами та доповненнями від 24.06.2005 № 4239 та від 08.05.2007 № 7270) |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.01.2004 № 21 «Про затвердження Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб′єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне 

Розпорядження Держфінпослугвід 03.02.2004 N 39 «Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.11.2003 № 137 «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів» (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 18.05.2006 № 5793) |базове|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 18.01.2007 № 6662 «Про затвердження Вимог до формату передачі даних системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.08.2007 № 7924 «Про затвердження Вимог до рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента, який має право здійснювати страхову діяльність в Україні» |базове|повторне |періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 25.10.2007 № 8170 «Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами» (із змінами та доповнен­нями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 21.08.2008 № 1002) |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 01.11.2007 № 8197 «Про затвердження Вимог до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами» (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 21.08.2008 № 1002) |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.03.2008 № 416 «Про затвердження Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 02.10.2008 № 1140 «Про затвердження нової редакції Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 15.02.2007 № 6817 «Про затвердження Положення про оприлюднення страховиками інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.03.08 № 339 «Про внесення змін до Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 20.03.08 № 381 «Про внесення змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об′єднаних кредитних спілок» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 30.10.08 № 1237 «Про внесення змін до Загального положення про територіальне управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 23.10.08 № 1218 «Про внесення змін до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.08 № 1337 «Про встановлення терміну укладання радою недержавного пенсійного фонду договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду з іншим зберігачем у разі закінчення строку або розірвання договору про обслуговування зберігачем недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 17.04.08 № 529 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 01.02.2007 № 6763 «Про затвердження Порядку підтвердження перестраховими брокерами здійснення за їхньою участю перестрахування у перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає встановленим вимогам» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 19.02.2007 № 6832 «Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 05.04.2007 № 7114 «Про затвердження Порядку укладання договорів обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 12.04.2007 № 7153 «Про затвердження Положення про делегування саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів окремих повноважень» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 20.03.08 № 381 «Про внесення змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об′єднаних кредитних спілок» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 21.08.2008 № 1001 «Про затвердження форми повідомлення страхового та⁄або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України та Порядку заповнення форми повідомлення страхового та⁄або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 09.07.2009 № 542 «Про затвердження Положення про Будівельний страховий пул» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 25.06.2009 № 504 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 02.07.09 № 529 «Про затвердження Змін до Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.08.09 № 652 «Про внесення змін до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 02.08.2007 № 7769 «Про затвердження структури файлів, формату та опису полів електронної форми даних, що подаються юридичними особами - суб′єктами господарювання до Держфінпослуг для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ» |базове|повторне|періодичне

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.09 № 893 «Про затвердження Методики розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Зміни до Порядку надання звітності фінансовими компаніями і юридичними особами-суб′єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг |базове|повторне|періодичне

Зміни до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об′єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 19.03.09 № 200 «Про внесення змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об′єднаних кредитних спілок» від |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 25.06.09 № 505 «Про внесення змін до Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.05.08 № 662 «Про внесення змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об′єднаних кредитних спілок» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.01.08 № 80 «Про затвердження Порядку погодження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для перерахування (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 17.12.04 № 3104 «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 18.12.03 № 170 «Про затвердження Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 17.01.08 № 71 «Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.01.2008 № 80 «Про затвердження Порядку погодження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для перерахування (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 06.03.08 № 312 «Про внесення змін до Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 17.04.08 № 531 «Про внесення змін до Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.05.08 № 662 «Про внесення змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об′єднаних кредитних спілок» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 03.04.09 № 231 «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 10.04.08 № 499 «Про внесення Змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 17.09.09 № 682 «Про затвердження Порядку розгляду та погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рпоектів рішень щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 06.08.09 № 606 «Про внесення Змін до деяких нормативно-правових актів Державнї комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 17.04.08 № 459 «Про внесення змін до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 15.10.09 № 753 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державнї комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 23.07.09 № 576 «Про внесення змін до Правил розміщення страхових резервів зі страхування життя» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 08.10.09 № 741 «Про затвердження Положення про обовязкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 01.10.09 № 717 «Про внесення Змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 05.11.09 № 806 «Про внесення змін до Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 29.10.09 № 790 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.03.08 № 420 «Про затвердження Змін до Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.03.08 року № 417 «Зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 09.07.10 № 568 «Про затвердження Порядку засвідчення довідок про перестрахове відшкодування (виплату) за договором перестрахування, укладеним з перестрахувальником-нерезидентом» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 08.10.09 № 739 «Про затвердження Змін до Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 04.08.05 № 4421 «Про затвердження Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів» (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 квітня 2008 року № 459) |базове|повторне періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 24.09.09 № 701 «Про затвердження Змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 25.11.09 № 178 «Про внесення змін до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 20.05.10 № 422 «Про затвердження Змін до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 03.06.10 № 454 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об′єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 21.08.08 № 1002 «Про внесення змін до Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами та до Вимог до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.10.03 № 96 «Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України» (із змінами та доповненнями затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 14.02.06 № 5376, від 16.11.06 № 6426) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 24.07.03 №9 «Про затвердження Загального положення про територіальне управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг» ( із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 11.05.06 № 5748, від 20.09.07 № 8030, від 30.10.08 №1237) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 09.07.10 № 566 «Зміни до Ліцензійних умов провадження обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 09.07.10 № 566 «Про деякі питання здійснення обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 25.11.2009 № 807 «Про внесення змін до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 09.07.10 № 566 «Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне |періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 12.08.2010 № 652 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (щодо встановлення вимог до керівників фінансових установ)» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 21.10.10 № 786 «Про внесення зміни до Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.07.04 № 1590 «Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ» (із pмінами та доповненнями внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 20.07.05 № 4346 та 16.05.06 № 5771, від 08.05.07 № 7271, від 17.04.08 №529, від 12.08.10 №652) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 29.08.06 № 6154 «Про затвердження Порядку здійснення окремих дій, пов′язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів» |базове|повторне|періодичне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 02.04.08 № 424 «Про затвердження Порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 29.07.10 № 618 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов′язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 03.07.08 № 819 «Про затвердження Змін до Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами-суб′єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.09.06 № 6261 «Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ» (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 13.03.2008 N 339) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.03 № 124 «Про Порядок формування статутного фонду страховика цінними паперами» (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 06.08.09 № 606, від 30.06.11 № 413) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 09.07.10 № 565 «Про затвердження Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 04.11.10 № 832 «Про затвердження Змін до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 26.11.09 № 892 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.08 № 671 «Про затвердження Порядку розрахунку резервів незароблених премій, що проводиться за договорами обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 06.01.05 № 5 «Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 24.12.10 № 997 «Про затвердження Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління» (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 09.06.11 № 350 |базове|повторне|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 16.12.10 № 968 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Держфінпослуг» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 16.12.10 № 972 «Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, пов′язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом і використанням інформації, що складає кредитну історію, та уніфікованої форми акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів» |базове|повторне|періодичне

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.10.10 № 981 «Деякі питання діяльності аварійних комісарів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 23.12.04 №3178 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 01.12.11 № 717 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 01.12.11 № 718 «Про внесення змін до Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 01.12.11 № 720 «Про затвердження форми витягу про виключення юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 18.12.08 № 1453 «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.03 № 154» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 01.12.11 № 721 «Про затвердження Змін до Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 12.01.2012 № 26 «Про внесення змін до Вимог до порядку укладення договорів із страховиками-нерезидентами» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 12.01.12 № 27 «Про внесення змін до Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладанням договорів страхування зі страховиками-нерезидентами» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 02.12.2003 № 146 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з наданням фінансових послуг ( із зсмінами і доповненнями) ( Із змінами і доповненнями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 16.05.2005 № 4039, від 21.02.06 № 5408, від 18.05.06 № 5792, від 27.02.07 № 6868, від 14.08.07 № 7817)» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.10.11 № 674 «Про затвердження Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 29.12.11 № 818 «Про затвердження Змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об′єднаних кредитних спілок» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 07.02.12 № 85 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 22.02.05 № 3617 «Про затвердження Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів» (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 05.11.2009 № 806) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 30.12.11 № 821 «Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 04.03.04 № 129 «Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які претендують на право здійснення функцій з адміністрування недержавних пенсійних фондів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Змін до Методики формування резервів із страхування життя» від 01.03.11 № 110 |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 01.03.11 № 111 «Про затвердження Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії, та визнання розпорядження Держфінпослуг від 04.06.2004 № 912 таким, що втратило чинність» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 16.12.10 №969 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 07.04.11 № 186 «Про внесення змін до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 09.10.12 № 1676 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.10.11 № 671 «Про внесення змін до Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.11.11 № 708 «Про внесення змін до Коригуючих коефіцієнтів та їх розмірів, затверджених розпорядженням Держфінпослуг» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 11.11.10 № 857 «Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 20.11.12 № 2319 «Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 06.12.12 № 2598 «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 вересня 2009 року № 682» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.12.12 № 2673 «Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2003 року № 187 та Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.12.12 № 2674 «Про внесення змін до Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 05.03.2013 № 712 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 02.04.2013 № 1099 «Порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб′єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2013 №440 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.04.2013 за №658/23190 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 04 квітня 2013 року № 1120 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 25.04.2013 № 1394 «Про внесення змін до Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» |базове|повторне|повторне|періодичне

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 № 102 «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами», затверженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 N 25, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.08.2003 за №715/8036 |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.04.2011 №185 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за №564/19302 |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 24.06.2004 № 1225 «Про затвердженняЛіцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об′єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 08.07.2004 № 1515 «Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг» (із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 25.11.2005 № 4960, від 21.10.2010 № 786 та розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.12.2012 № 2674) |базове|повторне|періодичне |періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 30.06.2011 № 413 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 19.05.2011 № 285 «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів)» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 16.06.2011 № 372 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2011 за № 804/19542 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 02.06.2011 № 327 «Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку в сільському господарстві (аварійних комісарів)» |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 07.02.2012 № 85 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.20 12 за № 287/20600 (далі - Розпорядження) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 29.12.2011 № 818 «Про затвердження Змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об′єднаних кредитних спілок» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 01.11.07 № 8197 «Про затвердження Вимог до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.07 за № 1294/14561 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг «Про внесення змін до Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління» від 09.06.2011 № 350 |базове|повторне| періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 18.08.2011 № 544 "Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність із визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) при страхуванні наземних транспортних засобів (крім засобів залізничного транспорту)" |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, «Про затвердження Положення про вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду» від 23.07.2013 № 2403 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, «Про затвердження Вимог щодо участі страхових компаній (страховиків) у страхуванні сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 09.10.2012 № 1671 |базове|повторне| періодичне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.12.2004 № 3197 «Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 11.04.2006 № 5619 «Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 25.10.2007 № 8170 «Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами" (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Держфінпослуг від 21.08.2008 № 1002, від 12.01.2012 № 27, розпорядженням Нацкомфінпослуг від 27.11.2012 № 2421) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, «Про затвердження Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 серпня 2004 року № 2080» від 18.07.2013 № 2362 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, «Про затвердження Змін до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду» від 22.08.2013 № 2979 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 16.09.2003 № 55 «Про затвердження Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.07.04 № 1590 «Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ» |базове|повторне|періодичне |періодичне

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2012 року № 1013 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2005 року № 5 «Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.2003 № 123 «Про затвердження Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов′язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 05.12.2003 № 155 «Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.12.2003 за № 1208/8529 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 03.06.2005 № 4122 «Про затвердження Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов′язаного з наданням фінансових послуг», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2005 за № 707/10987 (із змінами та доповненнями, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 06.12.2005 № 5001)(далі - регуляторний акт) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (щодо підвищення вимог до головних бухгалтерів фінансових установ)» (далі - Зміни до Професійних вимог) від 24.11.2011 № 707 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 09.10.2012 № 1676 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах» |базове|повторне|періодичне

Порядок реєстрації страхових агентів, що здійснюють посередницьку діяльність з обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, в Моторному (транспортному) страховому бюро України, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18.04.2013 № 1270, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.05.2013 за № 760/23292 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг «Про Порядок формування статутного капіталу страховика цінними паперами» від 13 листопада 2004 року № 124 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 06 серпня 2009 року № 606, від 30 червня 2011 року № 413) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування» від 11.12.2003 № 161 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.09.2006 № 6261 «Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ» (із змінами та доповненнями, внесеними Держфінпослуг від 13.03.2008 № 339, розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 № 2421 та від 18.07.2013 № 2359) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 28.11.2011 № 708 «Про внесення змін до Коригуючих коефіцієнтів та їх розмірів, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 09.07.2010 № 566» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 17.10.2013 № 3723 (далі - Розпорядження) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду» від 27.11.2003 № 139 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 05.11.2009 № 807 «Про внесення змін до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державногореєстру страхових та перестрахових брокерів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2009 за № 1139/17155 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 27.10.2011 № 671 «Про внесення змін до Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 21.08.2008 № 1000 «Про затвердження Положення про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень об′єднанню страховиків», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.10.2008 за № 1063/15754 |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28.08.2003 № 41 «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» від 28.08.2003 № 40 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженнями від 11.12.2003 № 160, від 18.01.2005 № 3329, від 25.01.2005 № 3433, від 07.06.2005 № 4125, від 14.02.2006 № 5377, від 17.01.2008 № 71, від 25.06.2009 № 504) |базове|повторне|періодичне

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 671 «Про затвердження Порядку розрахунку резервів незароблених премій за договорами обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 13.10.2011 № 626 «Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.07.2010 № 618» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 вересня 2009 року № 682» від 06.12.2012 № 2598 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 28.11.2013 № 4370 «Про затвердження Методики визначення ціни страхового тарифу» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів» від 13.11.2003 № 118 (зі змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 29.12.2005 № 5226) |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду» від 25.12.2003 № 178 (із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 17.04.2008 № 531) |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 30.12.2012 № 1968 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 05.08.2003 № 25, «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами» (зі змінами та доповненнями) |базове|повторне|періодичне|періодичне

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 29.12.2003 № 187 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 03.10.2006 № 6280 «Про затвердження Положення про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.11.2012 № 2197 «Про затвердження Змін до Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами-суб′єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20.11.2012 № 2319 «Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Порядок та умови ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.12.2012 № 2677, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.12.2012 за № 2206/22518 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року №2421 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 грудня 2012 року за № 2172/22484 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ» від 26.02.2013 № 640 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04.02.2014 №292 «Про затверження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 333/25110 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 19 вересня 2006 року № 6244 «Про затвердження вимог до гарантійного депозиту філії страховика-нерезидента», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2006 року за № 1105/12979 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 7 вересня 2006 року № 6201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2006 року за № 1074/12948 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 03.12.2013 № 4400 «Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 07.12.2006 № 6504 «Про затвердження Порядку ліквідації філій страховиків-нерезидентів» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02 квітня 2008 року № 424» від 19.02.2013 № 554 |базове|повторне|періодичне|повторне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 27.12.2012 № 2921 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.04.2014 № 1324 «Про затвердження Змін до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 02.04.2013 № 1099 «Порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб′єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2013 №440 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.04.2013 за №658/23190 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.04.2014 № 321 «Про внесення зміндо деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 04 квітня 2013 року № 1120 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 20 серпня 2015 року № 1991 «Про внесення змін до Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та прорядку їх підвердження» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» від 24.09.2015 № 2285 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» від 24.09.2015 № 2284 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 09.07.2010 № 2200 «Про затвердження Порядку засвідчення довідок для проведення розрахунків за договорами страхування та перестрахування з нерезидентами, дія яких поширюється на іноземну територію та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 568» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 15.09.2015 № 2201 "Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами" |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 12.11.2015 № 2724„Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг” |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг „Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування” від 10.12.2015 № 3050 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 29.12.2015 № 3471 „Про внесення змін до розпорядження Держфінпослуг від 17 листопада 2011 року № 698 „Про затвердження максимальних розмірів страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених на те працівників Державтоінспекції МВС України” |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 29.12.2015 № 3470 „Про внесення змін до розпорядження Держфінпослуг від 09 липня 2010 року № 566 „Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.02.2016 № 295 „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо коригування фінансового результату до оподаткування” |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.02.2016 № 396 „Про затвердження Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України” |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.04.2016 № 718 „Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування” |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.04.2016 № 825 „Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ” |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30.06.2016 № 1430 „Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.07.2016
за  № 1023/29153 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 16.06.2016 № 1276, „Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування” |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20.09.2016 № 2290 „Про внесення змін до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2016 за № 1351/29481 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 24.11.2016 № 2924 «Про затвердження Змін до Порядку складання звітних даних страховиків», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.12. 2016 за № 1660/29790 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 29.11.2016 № 2957, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.12.2016 за №1655/29785 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Стандартні страхові тарифи для страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських кульутр з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2)» від 29.11.2016 № 2957, 496, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.12.2016 за №1656/29786 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Зміни до Стандатрного договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських кульутр з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2)» від 29.11.2016 № 2957, 496, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.12.2016 за №1657/29787 |базове|повторне|періодичне 

Розпорядження Держфінпослуг від 19.07.2006 № 6021 Про затвердження Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2006 за № 1050/12924 |базове|повторне|періодичне 

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 14 квітня 2016 року № 793 „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 листопада 2005 року № 4934 ” |базове|повторне|періодичне 

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 25.05.2017 № 2001 «Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами» |базове|повторне|періодичне|повторне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.07.2013 № 2262 «Про затвердження Вимог до рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 31.07.2013 за № 1285/23817 |базове|повторне|періодичне 

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.07.2013 № 2070 „Про внесення змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2013 за № 1231/23763 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 01.06.2017 № 2172 „Про затвердження Додаткових вимог до договорів страхування життя”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.08.2017 за № 963/30831|базове|повторне|періодичне 

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.04.2016 № 908 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за № 931/29061 |базове|повторне|періодичне 

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20.07.2017 № 3238 „Про затвердження Методики розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.08.2017 за № 1008/30876 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 червня 2017 року № 2864 “Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2017 року за № 1119/30987 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг „Про затвердження Порядку застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення залученими кредиторами – фінансовими установами (крім банків) положень Закону України „Про фінансову реструктуризацію”, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19 вересня 2017 року № 3783, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2017 року за № 1270/31138 |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Держфінпослуг від 25.12.2003 № 183 „Про затвердження Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг” (із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 17.04.2008 № 529 та від 15.10.2009 № 753)  |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 14.11.2017 № 4258 "Про затвердження Вимог до методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя" |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 01.03.2018 № 291 „Про затвердження Змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.03.2018 за № 364/31816  |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.03.2018 № 458 „Про затвердження Змін до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  |базове| повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.04.2014 № 1321 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України” |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 17.07.2014 № 2167 “Про затвердження Змін до Порядку погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, членів ради недержавного пенсійного фонду” |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 18.09.2018 № 1638 «Про внесення змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19.03.2019 № 379 „Про внесення змін до Додаткових вимог до договорів страхування життя” |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 23 червня 2015 року № 1368Про визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Держфінпослуг від 01 березня 2011 року № 111 та розпорядження Нацкомфінпослуг від 28 листопада 2013 року № 4370” |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.08.2019 № 1530 “Про затвердження Методики визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам”  |базове|повторне|періодичне

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 09.04.2019 № 538 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов´язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» |базове|повторне|періодичне

розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.07.2019  № 1387 «Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200» |базове|повторне||періодичне

1 2 3 4 5 6 7 8
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...