Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаПослугиПрограмне забезпечення для учасників ринківПрограмне забезпечення по електронному обміну інформацієюПрограмне забезпечення для фінансових установ, які отримали ліцензію на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об‘єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Програмне забезпечення для фінансових установ, які отримали ліцензію на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об‘єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Ліцензійні умови провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування  об‘єктів  будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 № 1225, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.07.2004 за № 927/9526 (далі – Ліцензійні умови) встановлюють вимоги, обов‘язкові для виконання заявником та ліцензіатом як на момент отримання ліцензії, так і протягом усього строку її дії.

Так, відповідно до пункту 3.3 розділу з Ліцензійних умов ліцензіат зобов‘язаний надати Нацкомфінпослуг разом із супровідним листом протягом десяти робочих днів з дати:

- створення фонду фінансування будівництва реєстраційну картку про створення ФФБ згідно з додатком 2 до цих Ліцензійних  умов у паперовому,  а також в електронному виглядах у форматі, встановленому  Нацкомфінпослуг, інформація в якій має підтверджуватися  наявними  у  ліцензіата документами;

- отримання свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку прошиту та  засвідчену підписом керівника і відбитком печатки реєстраційну картку ФОН згідно з додатком 3 у паперовому, а також в електронному виглядах у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг, інформація в  якій  має  підтверджуватися  наявними  у  ліцензіата документами (або копіями документів);

- підписання ліцензіатом договорів із забудовником відповідно  до  вимог  статей  9,  10,  25  Закону  України   «Про фінансово-кредитні  механізми  і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» - інформацію про забудовника згідно із додатком 4 до  цих  Ліцензійних  умов у паперовому та електронному виглядах у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг.

Для формування додатків 2 (реєстраційна картка про створення ФФБ, 3 (реєстраційна картка про створення ФОН), 4 (інформація про забудовника) до Ліцензійних умов використовується ____________ (kartka ffb.rar).

 

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...