Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаПроекти регуляторних актів24.01.2019, 11:39

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про схвалення проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя”

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері риків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту Закону України  „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя” (далі - проект Закону), схваленого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 15.01.2019 № 51 для отрмання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об´єднань.

Метою проекту Закону є створення компенсаційного механізму захисту споживачів небанківських фінансових послуг на ринку страхування життя, зміцнення довіри до ринку страхування життя України, стимулювання залучення коштів у ринок страхування життя України, забезпечення ефективної процедури виведення з ринку неплатоспроможних страховиків, яким анульовано ліцензію.

Досягнення мети законопроекту забезпечуватиметься шляхом створення системи гарантування виплат для фізичних осіб за договорами страхування життя шляхом інтеграціїї до вже існуючої системи гарантування вкладів на основі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснення Фондом гарантованих виплат за договорами страхування життя у разі анулювання відповідної ліцензії страховика, у тому числі, у разі анулювання такої ліцензії за його заявою, обов´язкової участі у Фонді всіх страховиків, які отримали ліцензію зі страхування життя, здійснення виплат за договорами накопичувального страхування життя, в межах граничної суми гарантованої виплати за договором страхування життя, що гарантується Фондом в національній валюті України одним з трьох способів передбачених проектом Закону.

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження приймаються протягом 45 днів з дня оприлюднення проекту акта за адресою: Нацкомфінпослуг поштою - 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; електронною поштою: office@nfp.gov.ua; або через веб-сайт Нацкомфінпослуг сторінка «Електронна взаємодія» – Електронна канцелярія.

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...