Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаПроекти регуляторних актів19.12.2018, 15:19

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг”

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг” (далі – проект розпорядження).

Проект розпорядження розроблений відповідно до пунктів 8 та 18 частини першої статті 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статті 14 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070.

Необхідність розроблення проекту розпорядження  зумовлена потребами складання якісної інформації, що стосується аудиту та має обов’язково міститися в аудиторському звіті, складеному за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених Законом України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Від якості складання аудиторського звіту залежить рівень достовірності, об’єктивності і повноти інформації про таку установу, яка подається зовнішнім і внутрішнім користувачам.

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування за адресою: Нацкомфінпослуг поштою - 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; електронною поштою: office@nfp.gov.ua; або через веб-сайт Нацкомфінпослуг сторінка «Електронна взаємодія» – Електронна канцелярія.

 

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...