Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаПроекти регуляторних актів13.03.2018, 14:51

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду”

Частиною другою статті 53 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» передбачено, що оприлюднення інформації здійснюється шляхом опублікування її в порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Положенням про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.12.2004 № 3100 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.12.2004 за № 1672/10271 (далі – Положення № 3100), розробленим відповідно до статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 53 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», встановлений порядок оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду (далі – НПФ), вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичність її оприлюднення.

Пунктом 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що підприємства, що  становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

З урахуванням вищевикладеного та з метою збереження пенсійних коштів учасників НПФ, оскільки оплата витрат на оприлюднення інформації про діяльність НПФ здійснюється адміністратором НПФ за рахунок оплати послуг адміністратора НПФ відповідно до умов договору про адміністрування, необхідно внести зміни до Положення № 3100, шляхом виключення норм щодо обов’язку адміністратора НПФ здійснювати в друкованих засобах масової інформації  оприлюднення інформації про діяльність НПФ.

Зауваження та пропозиції до положення 3100 приймаються протягом десяти робочих днів з дня наступного за днем оприлюднення проекту акта  за адресою: Нацкомфінпослуг: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 3.

 

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...