Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаДіяльністьЄвропейська та євроатлантична інтеграціяПроекти міжнародної технічної допомоги

Проекти міжнародної технічної допомоги

Нацкомфінпослуг здійснює співробітництво з такими проектами міжнародної технічної допомоги:

Проект USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників (CAP)» в Україні

Строк реалізації Проекту: 25.08.2016 – 24.08.2020

Мета: надання підтримки всеохоплюючому стійкому економічному розвитку шляхом зміцнення потенціалу українських кредитних спілок у розширенні сільськогосподар-ського кредитування, що сприятиме зростанню зайнятості та можливості отримання доходів у сільських громадах України.

 Основні цілі Проекту:

 • нормативно-правова база, в якій закріплено повагу до принципів кооперації, заохочується дотримання пруденційних норм, і яка дозволяє кредитним спілкам конкурувати на рівних умовах з іншими фінансовими установами;
 • дві національні асоціації кредитних спілок співпрацюють задля розробки та здійснення політики, що сприяє зміцненню ефективності кредитних спілок та розширенню спектру послуг для задоволення зростаючих потреб їхніх членів;
 • дві національні асоціації кредитних спілок розробляють і надають своїм членам послуги, які відповідають потребам членів кредитних спілок, сприяючи, при цьому, забезпеченню довгострокової фінансової стійкості асоціацій та кредитних спілок, які є їхніми членами;
 • кредитні спілки розширюють свої сільськогосподарські та суміжні з сільським господарством кредитні портфелі, задовольняючи, при цьому, потреби членів у своєчасних економічних кредитах;
 • кредитні спілки мобілізують заощадження і демонструють фінансову стійкість, необхідну для подолання обмежень ліквідності;
 • підтримка у реалізації існуючого механізму восьмирічного гарантування кредитного портфеля DCA USAID через надання технічної допомоги п'ятьом кредитним спілкам - партнерам DCA у використанні гарантії, поданні звітності про досягнутий прогрес і поширенні отриманих результатів і зроблених висновків на інші кредитні спілки.

 Підписано:

 • Меморандум про співпрацю між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) і Альянсом волонтерів задля економічного зростання (VEGA) відповідно до Кооперативної угоди USAID № AID-121-LA-16-00002, Проект «Кредитування сільськогосподарських виробників» (CAP) в Україні від 16 листопада 2016 року 
 • План роботи Нацкомфінпослуг з Проектом, затверджений наказом Голови Нацкомфінпослуг від 05 квітня 2017 року № 91 «Про затвердження Плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з Проектом технічної допомоги USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників» (CAP)»  

 

Проект Європейського Союзу «Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору» EU – FINSTAR

Строк реалізації Проекту: 27.03.2015-26.03.2018.

Ціль: створення сектору фінансових послуг в Україні, який здатний забезпечити стабільні, безпечні та ефективні фінансові ринки з метою надання фінансових ресурсів для національної економіки та підтримки економічного та соціального розвитку країни та інтеграції у світове фінансове середовище.

 Основні компоненти проекту:

 • зміцнення чинних нормативних засад фінансової звітності для всіх регуляторів фінансового сектору в Україні через запровадження МСФЗ і таксономії FINREP-XBRL;
 • зміцнення засад грошово-кредитної та фінансової статистики в Національному банку України для забезпечення засад статистики, яку розробили і використовують у Європейському центральному банку (ЄЦБ);
 • запровадження консолідованого нагляду на основі передового досвіду ЄС та відповідно до рекомендацій Європейської служби банківського нагляду, Європейської служби нагляду за ринком цінних паперів і Європейської служби нагляду у сфері страхування і недержавного пенсійного забезпечення, а також ЄЦБ;
 • допомога у зміцненні і розбудові потенціалу НБУ для впровадження нових засобів макропруденційного нагляду, спрямованих на зміцнення фінансової стабільності та подолання системних ризиків завдяки впровадженню контра-циклічних заходів;
 • зміцнення потенціалу НБУ щодо реалізації заходів, направлених на створення необхідних передумов для подальшого поступового забезпечення вільного руху капіталу;
 • організаційна структура та нормативно-правова база аудиту на основі передового досвіду ЄС;
 • українські стандарти бухгалтерського обліку для річних та консолідованих звітів деяких типів підприємств, які впроваджують нове законодавство України про бухгалтерський облік, наближене до Директиви про бухгалтерський облік ЄС 2013 р. (2013/34/ЄС);
 • реалізація схеми компенсації для інвесторів на ринку цінних паперів в Україні;
 • допомога НБУ в удосконаленні нормативно-правової бази завдяки впровадженню угоди «Базель ІІ» (Опори 2).

Підписано:

 • Заява про наміри від 03 квітня 2014 року, якою схвалено технічне завдання Проекту EU FINSTAR

 Підготовлено:

Звіт про виконання плану роботи по реалізації проекту Європейського Союзу «Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору» EU – FINSTAR за 2015 рік, схвалений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 21.01.2016 № 160

Звіт про виконання плану роботи по реалізації проекту Європейського Союзу «Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору» EU – FINSTAR за 2016 рік, схвалений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 130

Програма USAID «Розвиток фінансового сектору» (Програма FINREP-II)

   Строк реалізації Програми: 01.10.2012 - 30.09.2017

   Цілі:

 • посилення нагляду та регулювання фінансового сектору;
 • розвиток фінансового ринку та ринку деривативів;
 • підвищення фінансової грамотності населення.

  Основні компоненти Програми:

 • розробка та моніторинг політики у фінансовому секторі;
 • застосування міжнародних стандартів та принципів;
 • надання підтримки у впровадженні другого рівня пенсійної системи;
 • сприяння діалогу з формування політики у галузі підвищення рівня фінансової грамотності;
 • запровадження фінансової грамотності у школах;
 • поширення фінансової грамотності для всіх.

   Підписано:

- Протокол про співпрацю між Нацкомфінпослуг та Програмою «FINREP-II» від 29 січня 2013 року щодо виконання Програми в Україні.

- План заходів на 2013 рік на виконання Протоколу про співпрацю між Нацкомфінпослуг та Програмою «FINREP-II» щодо виконання Програми в Україні

   Підготовлено:

Звіт  про виконання плану роботи по реалізації Програми USAID з технічної допомоги «Розвиток фінансового сектору» (Проект «FINREP-II») за 2014 рік

Звіт  про виконання плану роботи по реалізації Програми USAID з технічної допомоги «Розвиток фінансового сектору» (Проект «FINREP-II») за 2013 рік,  схвалений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23 січня 2014 року  № 205

"План заходів на 2014 рік на виконання Протоколу про співпрацю між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та програмою USAID з технічної допомоги "Розвиток фінансового сектору" (Проект FINREP-II)

Підсумковий звіт про досягнуті результати реалізації Програми «FINREP – II» , схвалений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 24.11.2015 № 2827 «Про схвалення підсумкового звіту про досягнуті результати реалізації Програми USAID з технічної допомоги «Розвиток фінансового сектору» (FINREP – II)»

Проект технічної допомоги GIZ/DGRV «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості»

Строк реалізації: до 31.03.2014.

Ціль:консультування органів державної влади для регулювання небанківських фінансових установ з метою створення належних рамкових умов для розширення пропозицій фінансових послуг у сільських регіонах.

   Основні компоненти проекту:

 • поліпшення системи регулювання і нагляду системи кредитної кооперації в Україні;
 • формування фінансового центру для кредитних спілок (APEX структура);
 • навчання і підвищення кваліфікації для фахівців сектора кредитних спілок;
 • міжнародні контакти та обмін досвідом.

 Підписано:

   У 2012 році здійснювався процес юридичного оформлення співпраці Нацкомфінпослуг з Проектом, у рамках якого підписано:

 • Договір про реалізацію проекту технічної допомоги між Нацкомфінпослуг та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZпро співпрацю в рамках Проекту від 16 липня 2012 року № 1
 • План роботи Нацкомфінпослуг з Проектом на друге півріччя 2012 року, затверджений наказом Голови Нацкомфінпослуг від 13 вересня 2012 року №185 «Про організацію роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з проектом GIZ/DGRV «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості» 

У зв’язку із зміною терміну реалізації Проекту, у 2013 році в Нацкомфінпослуг триває робота щодо юридичного оформлення продовження співробітництва з Проектом, у рамках якої підписано:

 • Договір про продовження реалізації проекту технічної допомоги між Нацкомфінпослуг та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZпро співпрацю в рамках Проекту від 22 лютого 2013 року № 5
 • План роботи Нацкомфінпослуг з Проектом на перше півріччя 2013 року
 • Договір про продовження реалізації проекту технічної допомоги між Нацкомфінпослуг та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZпро співпрацю в рамках Проекту від 29 жовтня 2013 року № 10

Після перереєстрації Проекту, яка відбулася 14.01.2014 у Мінекономрозвитку, було підписано:

 • План роботи Нацкомфінпослуг з Проектом на період з 01 липня 2013 року по 31 березня 2014 року   

Підготовлено:

 • Звіт про виконання плану роботи по реалізації Проекту за 2012 рік, схвалений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 07 лютого 2013 року № 416 «Про схвалення Звітів про виконання річних планів роботи за проектами міжнародної технічної допомоги за 2012 рік»
 • Підсумковий звіт про досягнуті результати реалізації Проекту, схвалений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 17.04.2014 № 1178 «Про схвалення підсумкового звіту про досягнуті результати проекту GIZ/DGRV «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості» 

 


 

    У 2012 році Нацкомфінпослуг співпрацювала з 

Проектом USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP)

   Строк реалізації: 20.10.2009-19.12.2012

   Ціль: допомога Україні у подоланні наслідків економічної та фінансової кризи та впровадження надійної, прозорої та стійкої фінансової системи.

  Основні компоненти проекту:

 • продовження надання допомоги Нацкомфінпослуг у впровадженні сучасної системи розкриття інформації у сфері недержавного пенсійного забезпечення;
 • запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в установах недержавного пенсійного забезпечення;
 • підвищення фінансової грамотності споживачів фінансових послуг.

Підписано:

 • Протокол про співпрацю між Нацкомфінпослуг та Проектом FINREP від 22 серпня 2012 року
 • Протокол про продовження строку дії «Протоколу про співпрацю від 22 серпня 2012 року між  Нацкомфінпослуг та Проектом FINREP» від 6 листопада 2012 року
 • План заходів по реалізації Проекту на період до 19.10.2012

Розпорядженням Голови Нацкомфінпослуг від 15 січня 2013 року схвалено підсумковий звіт про досягнуті результати Проекту FINREP

 

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...