Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаДіяльністьМіжнародне співробітництвоЄвропейська інтеграція

Європейська інтеграція

Україна - Європейський Союз

Основним напрямом державної політики як внутрішньої, так і зовнішньої, Україна обрала європейський вибір, кінцевою метою якої має бути повноправне членство в Європейському Союзі. Для України євроінтеграція – це шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, в тому числі і на ринок фінансових послуг.

Слід наголосити, що Європейський вибір означає, насамперед, економічні та соціальні перетворення. Цілями та завданнями України при цьому є глибокі та якісні перетворення в усіх сферах суспільного життя. Це збігається з критеріями вступу до ЄС (Копенгагенськими критеріями), за якими право країни стати членом ЄС визнається лише за умови відповідності цим критеріям: в економічній, політичній, законодавчій сферах.

 27 червня 2014 року в ході засідання Ради ЄС Президентом України П. Порошенком та керівництвом Європейського Союзу і главами держав та урядів 28 держав – членів ЄС була підписана економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом – Розділи III «Юстиція, свобода та безпека», IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», V «Економічне та галузеве співробітництво» та VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством», які разом із рештою тексту Угоди становлять єдиний документ.

01 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі.

У рамках реалізації євроінтеграційної складової державної політики Нацкомфінпослуг здійснюється робота щодо виконання заходів, визначених у Плані заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106, зокрема:

  • забезпечується супроводження розгляду законопроекту “Про страхування” (реєстр. № 1797-1 від 06.02.2015), який враховує положення Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року про початок і провадження діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність II, перероблений варіант) в національне законодавство;
  • здійснюється супроводження розгляду законопроекту «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (реєстраційний № 3670-д від 13.02.2018), яким імплементуються положення Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 року щодо страхування від цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності (кодифікована версія). 06.09.2018 законопроект було відхилено Верховною Радою України. Наразі вживаються заходи щодо підготовки нового законопроекту із залученням європейських експертів і його подальшої реєстрації і розгляду Верховною Радою України;
  • з метою імплементації Директиви (ЄС) 2016/2341 Європейського Парламенту та Ради від 14 грудня 2016 року «Про діяльність та нагляд за установами з надання професійного пенсійного забезпечення (IORPs)» (перероблений варіант) Нацкомфінпослуг розроблено законопроект “Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (нова редакція) та інших законодавчих актів”;
  •  спільно з міжнародними експертами здійснюється робота щодо розробки законопроекту “Про дистрибуцію у сфері страхування”, який враховує положення Директиви (ЄС) 2016/97 Європейського Парламенту та Ради від 20 січня 2016;
  • здійснюється опрацювання з причетними органами державної влади та учасниками ринку концепції системи гарантування депозитів для членів кредитних спілок з урахуванням відповідних положень Директиви 2014/49/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року щодо систем гарантування депозитів.

На постійній основі здійснюється підготовка довідок на відповідність acquis ЄС (законодавству ЄС) проектів нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг.

Також представники Нацкомфінпослуг за необхідності беруть участь у спільних засіданнях підкомітетів № 1 “Торгівля та інвестиції”, № 2 “Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика” Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС та на постійній основі беруть участь у спільних засіданнях підкомітету № 3 “Політика у сфері підприємництва, конкуренції та співробітництва у регуляторній сфері” Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...