Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаДіяльністьПлани роботи НацкомфінпослугПлани заходів державного нагляду (контролю)

Плани заходів державного нагляду (контролю)

 

Порядок повідомлення Нацкомфінпослуг піднаглядних суб'єктів про здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Заходи державного нагляду (контролю) здійснюються за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом, заходи державного нагляду (контролю) здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Відповідно до цього Закону планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року. Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення.

Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.

Органи державного нагляду (контролю) у тому числі Нацкомфінпослуг здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення повинно містити:

  • дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;
  • найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;
  • найменування органу державного нагляду (контролю).

Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв’язку або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання-юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі-підприємцю або уповноваженій ним особі.

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - п’яти робочих днів.

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

Сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва- п’ятнадцяти робочих днів.

Звертаємо увагу, що суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) в тому числі Нацкомфінпослуг до здійснення планового заходу в разі неодержання нею вимог щодо повідомлення суб'єкта господарювання про здійснення планового заходу.

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на 2020 рік 


Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на 2019 рік 

Оцінка суб’єктів нагляду за ступенями ризику від провадження господарської діяльності


Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на 2018 рік

У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», питання виконання Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 28.11.2017 № 4360 (зі змінами), буде вирішено після встановлення Кабінетом Міністрів України переліку органів, на які не поширюється дія цього Закону.


Плани перевірок на 2017 рік 

План перевірок на І квартал 2017 року

Враховуючи мораторій на проведення перевірок, встановлений Законом України  від 03.11.2016 № 1728-VIII  «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»,  розпорядженням Нацкомфінпослуг від 10.01.2017 № 5 визнається таким, що втратило чинність розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.12.2016 № 3106 «Про затвердження Плану заходів державного нагляду (контролю) з питань додержання піднаглядними учасниками ринків фінансових послуг законодавства у сфері фінансових послуг на І квартал 2017 року».Звіти про виконання Планів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...