Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаДіяльністьМіжнародне співробітництвоМіжнародна технічна допомога

Проекти міжнародної технічної допомоги

 

У рамках реформування небанківського фінансового сектору Нацкомфінпослуг використовує можливості проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема шляхом залучення іноземних експертів, а також ознайомлення з кращим іноземним досвідом та можливостями його практичного використання в Україні.

Нацкомфінпослуг здійснює співробітництво з такими проектами міжнародної технічної допомоги:   

 

Проект ЄС Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим ринком в Україні (EU-FINREG).

Мета: надати допомогу українським органам влади в посиленні регуляторної бази і методів нагляду у сфері цінних паперів та інвестиційного бізнесу, страхування, недержавних пенсійних фондів, небанківських кредитних установ, небанківських платіжних установ та інших небанківських фінансових послуг із урахуванням європейських і міжнародних стандартів та передової практики.

Основні цілі Проекту:

Розбудовувати належне регуляторне середовище для небанківських фінансових послуг, яке забезпечуватиме функціонування справедливих і ефективних ринків, захист споживачів та розвиток ринку, сприяючи тим самим сталому економічному зростанню.

 

Проект USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників (CAP)» в Україні

Мета: надання підтримки всеохоплюючому стійкому економічному розвитку шляхом зміцнення потенціалу українських кредитних спілок у розширенні сільськогосподарського кредитування, що сприятиме зростанню зайнятості та можливості отримання доходів у сільських громадах України.

Основні цілі Проекту:

  • нормативно-правова база, в якій закріплено повагу до принципів кооперації, заохочується дотримання пруденційних норм, і яка дозволяє кредитним спілкам конкурувати на рівних умовах з іншими фінансовими установами;
  • дві національні асоціації кредитних спілок співпрацюють задля розробки та здійснення політики, що сприяє зміцненню ефективності кредитних спілок та розширенню спектру послуг для задоволення зростаючих потреб їхніх членів;
  • дві національні асоціації кредитних спілок розробляють і надають своїм членам послуги, які відповідають потребам членів кредитних спілок, сприяючи, при цьому, забезпеченню довгострокової фінансової стійкості асоціацій та кредитних спілок, які є їхніми членами;
  • кредитні спілки розширюють свої сільськогосподарські та суміжні із сільським господарством кредитні портфелі, задовольняючи при цьому потреби членів у своєчасних економічних кредитах;
  • кредитні спілки мобілізують заощадження і демонструють фінансову стійкість, необхідну для подолання обмежень ліквідності;
  • підтримка в реалізації існуючого механізму восьмирічного гарантування кредитного портфеля DCA USAID через надання технічної допомоги п'ятьом кредитним спілкам - партнерам DCA у використанні гарантії, поданні звітності про досягнутий прогрес і поширенні отриманих результатів і зроблених висновків на інші кредитні спілки.

 

Проект Європейського Союзу «Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору» EU – FINSTAR

Мета: створення сектору фінансових послуг в Україні, який здатний забезпечити стабільні, безпечні та ефективні фінансові ринки з метою надання фінансових ресурсів для національної економіки та підтримки економічного і соціального розвитку країни та інтеграції у світове фінансове середовище.

Основні цілі Проекту:

  • зміцнення чинних нормативних засад фінансової звітності для всіх регуляторів фінансового сектору в Україні через запровадження МСФЗ і таксономії FINREP-XBRL
  • запровадження консолідованого нагляду на основі передового досвіду ЄС та відповідно до рекомендацій Європейської служби банківського нагляду, Європейської служби нагляду за ринком цінних паперів і Європейської служби нагляду у сфері страхування і недержавного пенсійного забезпечення, а також Європейський Центральний Банк.
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...