Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення09.04.2020, 14:46

Щодо особливостей подання кредитними спілками звітності за І квартал 2020 року

У зв’язку з набранням чинності 12.03.2020 Положенням про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, затвердженим розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19.09.2019 № 1840, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.11.2019 за № 1186/34157 (далі – Положення 1840), змінився порядок формування кредитними спілками резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (далі – РЗПВ).

Відповідно до вимог Положення 1840 для розрахунку РЗПВ будь-який договір кредиту відноситься до певного рівня прострочення за такими ознаками:

 

не прострочений

- якщо прострочення на дату визначення простроченості немає

під наглядом

- якщо прострочення на дату визначення простроченості становить від 1 до 30 днів включно;

перший рівень

- якщо прострочення на дату визначення простроченості становить від 31 до 60 днів включно;

другий рівень

- якщо прострочення на дату визначення простроченості становить від 61 до 90 днів включно;

третій рівень

- якщо прострочення на дату визначення простроченості становить від 91 до 180 днів включно;

четвертий рівень

- якщо прострочення на дату визначення простроченості становить понад 180 днів.

 

Форма 5 звітних даних, що є додатком до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 69/8668 (далі – Порядок), містить інформацію про розрахунок кредитними спілками необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за наданими кредитами. Інформація, яка вноситься до цієї форми, розраховується відповідно до вимог Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2004 № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2004 за № 148/8747, яке 12.03.2020 втратило чинність.

Отже, враховуючи зазначене вище, кредитні спілки під час складання звітності за І квартал 2020 року форму 5, яка є додатком до Порядку, не заповнюють.

Наголошуємо, що під час заповнення форм звітних даних у частині відображення інформації щодо формування сум РЗПВ, кредитні спілки мають дотримуватися вимог Положення 1840.

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...