Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення27.02.2019, 15:00

Інформаційне повідомлення для фінансових компаній-управителів ФФБ та ФОН

З метою належного виконання суб’єктами нагляду вимог пункту 8 розділ ІІІ Положення про обов'язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.08.2017 № 3386, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2017 за № 1311/31179 (далі – Положення), Нацкомфінпослуг інформує про необхідність фінансовим компаніям, які здійснюють господарську діяльність з надання фінансових послуг, а саме управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» надавати Нацкомфінпослуг разом із супровідним листом протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати:

1) створення ФФБ:

довідку банку в довільній формі про відкриття управителем поточного рахунку (із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ та МФО банку; повного найменування, коду за ЄДРПОУ управителя; дати відкриття та номера поточного рахунку) для здійснення обліку грошей (грошових коштів) ФФБ виду А або Б;

прошиту та засвідчену підписом керівника реєстраційну картку про створення ФФБ згідно з додатком 1 до цього Положення у паперовій, а також в електронній формах у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг, інформація в якій має підтверджуватися наявними в управителя документами (копіями документів);

2) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:

  • копію свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;
  • прошиту та засвідчену підписом керівника реєстраційну картку про створення ФОН згідно з додатком 2 до цього Положення у паперовій, а також в електронній формах у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг, інформація в якій має підтверджуватися наявними в управителя документами (копіями документів);
  • довідку банку в довільній формі про відкриття управителя поточного рахунку (із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ та МФО банку; повного найменування, коду за ЄДРПОУ управителя; дати відкриття та номера поточного рахунку) для здійснення обліку коштів ФОН;

3) підписання останнього з договорів із забудовником відповідно до вимог статей 9, 10, 25 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» - інформацію про забудовника ФФБ/ФОН згідно з додатком 3 до цього Положення у паперовій та електронній формах у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг;

4) прийняття уповноваженим органом управителя рішення про заміну забудовника - інформацію про прийняте управителем рішення щодо заміни забудовника в довільній формі;

5) прийняття управителем рішення про подання до суду позовної заяви щодо передачі ФФБ в управління іншій установі - інформацію про прийняте рішення із зазначенням причин його прийняття;

6) надходження до управителя інформації про прийняття забудовником рішення про подання до суду позовної заяви - інформацію про прийняте забудовником рішення, а також про причини його прийняття (у разі наявності);

7) отримання управителем письмового повідомлення про введення об’єкта будівництва в експлуатацію від забудовника - інформацію в довільній формі про введення об’єкта будівництва в експлуатацію із зазначенням реквізитів (номер, дата) повідомлення Забудовника та реквізитів документа, який підтверджує введення об’єкта будівництва в експлуатацію;

8) збільшення термінів введення об’єкта будівництва в експлуатацію більше ніж на 90 днів - інформацію в довільній формі із зазначенням реквізитів (номер, дата) повідомлення Забудовника;

9) прийняття управителем рішення про припинення ФФБ та/або ФОН - інформацію про прийняте рішення та виконані зобов’язання перед установниками майна в довільній формі.

Шляхом внесення відповідних даних у КІС в залежності від змін які відбулися та направлення разом із супровідним листом до Нацкомфінпослуг в паперовому вигляді по зазначеним фондам реєстраційні картки про створення ФФБ згідно з додатками 1 та 3 до Положення.

 

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...