Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення31.01.2019, 16:21

Інформаційне повідомлення для фінансових компаній – управителів ФФБ та ФОН щодо подання річної звітності

Правила складання та подання звітності фінансовими компаніями – управителями ФФБ та ФОН до Нацкомфінпослуг, загальні вимоги до заповнення звітності та строки її подання визначені Порядком надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3840, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за № 1294/31162 (далі – Порядок).

Річна звітність фінансовими компаніями – управителями ФФБ та ФОН подається до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог, встановлених Порядком, в електронній формі з використанням веб-інтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг, з обранням виду звітності – «звітність за 4 квартал», у вигляді документів, передбачених цим Порядком, а саме:

 • звітні дані у складі:
 • титульного аркушу (додаток 6 до Порядку);
 • довідки про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7 до Порядку);
 • зведених даних щодо майна, переданого установниками в управління, за формою № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • звіту про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств) (подається через вкладку «супутні документи» у вигляді PDF файлу);
 • фінансову звітність у складі:
 • форми 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • форми 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • форми 3 Звіт про рух грошових коштів;
 • форми 4 Звіт про власний капітал;
 • Приміток до фінансової звітності (подаються через вкладку «супутні документи» у вигляді PDF файлу).

Разом з тим, рекомендуємо форми річної звітності, які складаються в довільній формі (Примітки до фінансової звітності та звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств)), створювати у програмному продукті Microsoft Office Word. Створені документи зберігати у форматі PDF та додавати до вкладки «супутні документи».

 Звертаємо увагу на такі особливості складання та подання звітності фінансовими компаніями – управителями ФФБ та ФОН.

Згідно з цим Порядком для фінансових компаній – управителів ФФБ та ФОН не передбачено подання до Нацкомфінпослуг звітності за IV квартал.

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...