Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення30.10.2018, 13:03

До уваги учасників ринків фінансових послуг! Повідомлення про державну реєстрацію нормативно-правового акту

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про державну реєстрацію розпорядження Нацкомфінпослуг від 18.09.2018 року № 1638 „Про внесення змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя”.

Зазначені зміни внесені з метою державного регулювання таких питань:

1) удосконалення методики формування резерву незароблених премій, зокрема:

забезпечення можливості точніше оцінити обсяг зобов’язань страховика при розрахунку величини резерву незароблених премій методом, визначеним Законом України „Про страхування”, шляхом зменшення величини страхових платежів у тому розрахунковому періоді, коли відбулося нарахування таких платежів, на частки страхових платежів, що повертаються страхувальникам,

забезпечення можливості обнуління резервів незароблених премій у разі, якщо на дату розрахунку резервів незароблених премій з відповідних видів страхування методом, визначеним Законом України „Про страхування” страховик не має діючих договорів страхування, а розрахункова величина таких резервів має додатне значення,

доповнення переліку методів формування резерву незароблених премій методом „коефіцієнта збитковості”, яким частково враховано підхід Органу нагляду у сферах страхування та пенсійного забезпечення Європейського Союзу (EIOPA) щодо найкращої оцінки обсягу страхових зобов’язань

2) удосконалення методики формування резерву заявлених, але не виплачених збитків, зокрема щодо:

забезпечення можливості в разі, якщо про страховий випадок заявлено (повідомлено), але розмір збитку не визначений, формувати такий резерв на підставі показника середнього збитку за видом страхування або за ризиком за останні чотири періоди (квартали), що передують даті розрахунку або даних попередньої оцінки страховиком розміру збитку за страховим випадком,

удосконалення механізму визначення розміру витрат на врегулювання збитків;

3) удосконалення методики формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені, щодо доповнення переліку методів формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені, методом Кейп-Код (Cape Сode) та Мюненським ланцюговим методом (Munich Chain Ladder), а також модифікацією та лінійною комбінацію актуарних методів

4) удосконалення методики формування резерву коливань збитковості з метою актуалізації розрахунку такого резерву відповідного до його мети та призначення;

5) встановлення методології перевірки адекватності страхових зобов’язань відповідно до вимог МСФЗ;

6) запровадження Внутрішньої політики страховика по формуванню технічних резервів, що розробляється відповідно до цієї Методики та затверджується страховиком тощо.

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...