Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення20.07.2018, 15:05

Інформаційне повідомлення щодо зміни порядку реєстрації правил добровільного страхування, змін та/або доповнень до правил добровільного страхування в Нацкомфінпослуг

Відповідно до статті 17 Закону України “Про страхування” правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.

У разі якщо страховик запроваджує нові правила страхування, чи коли до правил страхування вносяться зміни та (або) доповнення, страховик повинен подати ці нові правила, зміни та (або) доповнення для реєстрації до Уповноваженого органу.

Відповідно до підпункту 62 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Нацкомфінпослуг, відповідно до покладених на неї завдань, реєструє під час видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування прийняті страховиком правила страхування для такого виду, а також зміни та/або доповнення до цих правил.

Пунктом 48  Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 (далі — Ліцензійні умови), визначено, що страховик зобов’язаний розробляти та затверджувати правила страхування окремо для кожного виду добровільного страхування, на який він отримує ліцензію, та реєструвати такі правила в Нацкомфінпослуг, а також реєструвати в Нацкомфінпослуг нові редакції правил страхування, зміни та/або доповнення до правил страхування у випадку їх затвердження страховиком.

Реєстрацією в Нацкомфінпослуг правил (умов) добровільного страхування, змін та/або доповнень до правил (умов) добровільного страхування є прийняття Нацкомфінпослуг рішення про реєстрацію правил (умов) добровільного страхування, змін та/або доповнень до правил (умов) добровільного страхування.

Відповідне рішення Нацкомфінпослуг (як і рішення про відмову в реєстрації правил (умов) добровільного страхування, змін та/або доповнень до правил (умов) добровільного страхування) оприлюднюється  на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

Також повідомляємо, що законодавством не передбачено подання на реєстрацію до Нацкомфінпослуг правил (умов) добровільного страхування, змін та/або доповнень до них у двох примірниках, а також повернення примірника правил, змін та/або доповнень до них після прийняття рішення про їх реєстрацію.

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 24 Ліцензійних умов фінансові установи зобов’язані розміщувати внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати.

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...