Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення22.12.2017, 10:54

Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), виданої ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛСТРОЙ»

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛСТРОЙ» про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 05.12.2017 № 051217/2 (вх. від 20.12.2017 № 11826/ФК), відповідно до пункту 1 частини другої, абзацу другого частини четвертої, частини сьомої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон), підпункту 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011  № 1070, Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

  1. На підставі заяви анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛСТРОЙ» (місцезнаходження: 65058, місто Одеса, вулиця Довженка, будинок 2А, офіс 27, код ЄДРПОУ 33140215) (далі – Товариство) ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», видану відповідно до рішення про видачу ліцензії від 30.04.2013 № 1454.
  2. Управлінню регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН в установлені законодавством строки забезпечити:

  2.1 надання в порядку, визначеному Законом, витягу з рішення про анулювання ліцензії Товариству;

  2.2  внесення відповідних змін до Державного реєстру фінансових установ.

  1. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення рішення про анулювання ліцензії, зазначеної в пункті 1 цього розпорядження, на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.
  2. Розпорядження набирає чинності з дня його прийняття.
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Гурбич О.І.
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...