Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаГоловні події25.01.2019, 14:05

ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІЦЕНЗІАТІВ

Здобувач ліцензії після прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу ліцензії зобов’язаний здійснити разову плату в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом (абзац перший частини першої статті 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон)).

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк НЕ ПІЗНІШЕ ДЕСЯТИ РОБОЧИХ ДНІВ з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії (частина друга статті 14 Закону).

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку (частина третя статті 14 Закону).

Несплата за видачу ліцензії відповідно до частини другої статті 14 Закону є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії. При цьому повторно подати заяву про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності суб’єкт господарювання може не раніше ніж через рік (частина десята статті 16 Закону).

З метою дотримання фінансової дисципліни здобувачами ліцензій Нацкомфінпослуг обов’язково зазначає реквізити для внесення плати за видачу ліцензії/ліцензій у розпорядженнях про видачу ліцензії/ліцензій, які публікуються на офіційному інтернет-сайті Нацкомфінпослуг за посиланням «Розпорядження Нацкомфінпослуг».

Звертаємо увагу, що платіж повинен бути лише від імені установи, яка отримує ліцензію, та в призначенні платежу має бути вказано код ЄДРПОУ платника, найменування виду діяльності, за яким видано ліцензію.

Додатково зазначаємо, що Нацкомфінпослуг проводиться аналіз дотримання здобувачами ліцензій вимог статті 14 Закону за такими критеріями:

  • сплачено за ліцензію/ліцензії без врахування збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату прийняття відповідного рішення;
  • сплачено з порушенням десятиденного строку;
  • сплачено за одну та/або дві ліцензії, при отриманні двох та/або трьох і більше ліцензій (несплата за видані ліцензії у повному обсязі);
  • несплата за отриману/отримані ліцензію/ліцензії взагалі.

Всі перелічені вище критерії є недотриманням вимог статті 14 Закону та, відповідно до статті 16 Закону, є підставою для анулювання ліцензії/ліцензій.

Протягом 2018 року, у зв’язку з несплатою, Нацкомфінпослуг анульовано ліцензії таким суб’єктам господарювання: 

Назва ліцензіата

Код ЄДРПОУ

Кількість ліцензій

1

ТОВ «АВТОЛЕНД Україна»

41693254

1

2

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНРЕЗЕРВ»

41044861

4

3

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛАЙФ ФАКТОРИНГ»

41041174

4

4

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЛЮШНС ФАКТОР»

41041038

4

5

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФАКТОРИНГ»

41069650

4

6

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРКОЛ»

41767462

1

 

У зв’язку з вищезазначеним та з метою уникнення негативних наслідків, пропонуємо інформувати Нацкомфінпослуг про дотримання вимог статті 14 Закону і надсилати копію документа, що підтверджує внесення плати за видану/видані ліцензію/ліцензії із супровідним листом у довільній формі на адресу Нацкомфінпослуг: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, або через офіційний інтернет-сайт Нацкомфінпослуг рубрики «Електронна взаємодія» – «Повідомити про сплату за ліцензію» електронна адреса: license@nfp.gov.ua.

!!! Аналіз інформації про дотримання ліцензіатами порядку сплати за видані Нацкомфінпослуг ліцензії протягом 2018 року показує, що частина ліцензіатів здійснює оплату через платіжні термінали, проте не всі оператори платіжних терміналів дотримуються вимог Національного банку України щодо порядку перерахування грошових коштів. Так, зіставлення квитанцій з платіжних терміналів зі щоденними і щомісячними звітами Державної казначейської служби України про зарахування коштів до бюджету показує, що внесений суб’єктом господарювання платіж до платіжного термінала може йти до відповідного бюджету протягом місяця.

Зважаючи на викладене, Нацкомфінпослуг рекомендує справляти плату за видані Нацкомфінпослуг ліцензії через банківські установи та надавати до Нацкомфінпослуг відповідну інформацію з урахуванням частини третьої статті 14 Закону (додавати копію документа про внесення плати).

Відсутність у Нацкомфінпослуг інформації від ліцензіатів про сплату за видану/видані ліцензію/ліцензії протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про видачу ліцензії/ліцензій надає Нацкомфінпослуг підставу прийняти рішення про анулювання ліцензії/ліцензій.

 

Довідково:

Відповідно до 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб:

Відповідно до 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб:

з 1 січня 2018 року – 1 762 гривні

з 1 січня 2019 року – 1 921 гривня

з 1 липня 2018 року – 1 841 гривня

з 1 липня 2019 року – 2 007 гривень

з 1 грудня 2018 року – 1 921 гривня

з 1 грудня 2019 року – 2 102 гривні

 

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...