Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаГоловні події11.04.2018, 09:13

ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІЦЕНЗІАТІВ

28 червня 2015 року набув чинності Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII (далі – Закон), абзацом першим частини першої якого визначено, що за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Відповідно до 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб:

Відповідно до 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб:

з 1 січня 2017 року – 1600 гривень

з 1 січня 2018 року – 1 762 гривні

з 1 травня 2017 року – 1684 гривні

з 1 липня 2018 року – 1 841 гривня

з 1 грудня 2017 року – 1762 гривні

з 1 грудня 2018 року – 1 921 гривня

Відповідно до частини другої статті 14 Закону плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії. При цьому Нацкомфінпослуг звертає увагу, що відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 Закону, ліцензія – запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб‘єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Тобто паперової форми ліцензії на сьогодні не існує.

Частиною п’ятою статті 14 Закону передбачено, що плата за видачу ліцензії, що видана органом ліцензування, який є центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом, зараховується до Державного бюджету України.

З метою дотримання фінансової дисципліни здобувачами ліцензій Нацкомфінпослуг обов’язково зазначає реквізити для внесення плати за видачу ліцензії/ліцензій у розпорядженнях про видачу ліцензії/ліцензій, які публікуються на офіційному інтернет-сайті Нацкомфінпослуг за посиланням «Розпорядження Нацкомфінпослуг».

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 14 Закону документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 16 Закону несплата за видачу ліцензії відповідно до частини другої статті 14 цього Закону є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії.

Нацкомфінпослуг проведено аналіз дотримання здобувачами ліцензій протягом 2017 року та першого кварталу 2018 року вимог статті 14 Закону в частині внесення плати за видані ліцензії та встановлено недотримання вимог Закону, зокрема:

  • сплачено за ліцензію/ліцензії без врахування збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату прийняття відповідного рішення;
  • сплачено з порушенням десятиденного строку;
  • сплачено за одну та/або дві ліцензії, при отриманні двох та/або трьох ліцензій (несплата за видані ліцензії у повному обсязі);
  • несплата за отриману/отримані ліцензію/ліцензії взагалі.

Зважаючи на викладене, Нацкомфінпослуг вжито заходи з забезпечення контролю за сплатою/несплатою за видані ліцензії на щоденній основі та створено постійно-діючу робочу групу, в обов’язки якої входить забезпечення належного контролю за своєчасним внесенням плати здобувачами ліцензій за видані ліцензії.

Увага!!!! Платіж повинен бути лише від імені установи, яка отримує ліцензію та в призначені платежу має бути вказано назву та  код ЄДРПОУ платника, найменування виду діяльності за яким видано ліцензію.

ВАЖЛИВО:

Відповідно до частини десятої статті 16 Закону у разі анулювання ліцензії з підстав, передбачених пунктами 5-10 частини другої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати заяву про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше ніж через рік з дня набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

У зв’язку із вищезазначеним та з метою уникнення негативних наслідків, просимо інформувати Нацкомфінпослуг про дотримання вимог статті 14 Закону і направляти копію документа, що підтверджує внесення плати за видану/видані ліцензію/ліцензії із супровідним листом у довільній формі на адресу Нацкомфінпослуг: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, або через офіційний інтернет-сайт Нацкомфінпослуг рубрики «Електронна взаємодія» – «Повідомити про сплату за ліцензію» електронна адреса license@nfp.gov.ua.

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...