Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаКомісіяКонтактний довідникДовідник апарату Нацкомфінпослуг
22245.svg.png Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії

Начальник управління

ЛИШЕНКО Олексій Григорович

590-57-25

o_lyshenko@nfp.gov.ua

Начальник відділу забезпечення діяльності Голови та Членів Комісії

БАРОНІН Олександр Володимирович

234-16-35

o_baronin@nfp.gov.ua

Заступник начальника управління-начальник відділу підготовки засідань комісії, обліку рішень та контролю

ШЕРСТЮК Володимир Іванович

590-57-25

v_sherstyuk@nfp.gov.ua
22245.svg.png Відділ організаційного забезпечення діяльності керівника апарату

Начальник відділу

ЛЕСЬКІВ Галина Григорівна

590-57-04

g_leskiv@nfp.gov.ua

22245.svg.png Департамент документального забезпечення та контролю

Директор
департаменту

РЯБОВА Олена Борисівна

590-57-04

o_riabova@nfp.gov.ua

Начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян та публічними запитами

ПАЛАМАРЧУК Інна Іванівна

234-32-87

i_palamarchuk@nfp.gov.ua

Начальник відділу організаційного забезпечення надання адміністративних послуг

САМОЛЕВСЬКИЙ Володимир Петрович

234-39-46

v_samolevskiy@nfp.gov.ua

Начальник відділу контролю

БІЛЕНЬКА Ірина Миколаївна

235-70-71

i_bilenka@nfp.gov.ua

22245.svg.png Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій

Начальник управління

ЛИСИЙ Олександр Володимирович

234-29-01

o_lysyi@nfp.gov.ua

Начальник відділу господарського забезпечення

ГАПЧЕНКО Ольга Олександріна

590-57-10

o_gapchenko@nfp.gov.ua

Заступник начальника управління - начальник відділу інформаційно- комп'ютерного забезпечення та захисту інформації

КАЛІНІН Олександр Володимирович

234-29-01

o_kalinin@nfp.gov.ua

22245.svg.png Департамент юридичного забезпечення

Директор департаменту юридичного забезпечення

БОРТНИЦЬКА Леся Володимирівна

235-07-05

l_bortnutska@nfp.gov.ua

Начальник відділу забезпечення господарських та кадрових питань

ГУЛЯВСЬКА Юлія Ігорівна

234-93-62

j_guliavska@nfp.gov.ua

Заступник директора департаменту - начальник відділу забезпечення дозвільних процедур

РЕКА Ірина Вікторівна

590-57-12

i_reka@nfp.gov.ua

Начальник відділу нормативно-правового забезпечення

КОБЕЦЬ Вікторія Анатоліївна

590-57-13

v_kobec@nfp.gov.ua

22245.svg.png Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

Начальник управління держаного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

ЛЕХ
Наталія Ігорівна

590-57-13

n_lekh@nfp.gov.ua

Начальник відділу методології інспекційних перевірок та заходів пруденційного реагування

МЕЛЬНИКОВА Наталія Володимирівна

234-50-05

n_melnikova@nfp.gov.ua

22245.svg.png Департамент страхового регулювання та нагляду

Директор
департаменту

ХРИСТОЛЮБСЬКА Юлія Петрівна

235-09-10

 j_khristolubska@nfp.gov.ua

Заступник директора департаменту - начальник відділу ліцензування та дозвільних процедур

КОШОВА Ірина Борисівна

235-13-10

 i_koshova@nfp.gov.ua

Заступник директора департаменту - начальник відділу захисту прав споживачів

ШИМАНОВСЬКА Римма Миколаївна

590-57-27

r_shumanovska@nfp.gov.ua

Начальник відділу правозастосування та контролю за виконання заходів впливу

ДЕМЧЕНКО Людмила Володимирівна

234-72-39

l_demchenko@nfp.gov.ua

Начальник відділу пруденційного нагляду

МАНЬКО Ірина Олександрівна

235-09-10

 

Начальник відділу інспектування

МОСЦІПАН Роман Миколайович

234-72-39

r_mostsipan@nfp.gov.ua

22245.svg.png Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів  ФФБ та ФОН

Заступник начальника управління-начальник віддлу ліцензування та дозвільних процедур

ХОРУЖА Ірина Леонідівна

234-31-94

i_khoruzha@nfp.gov.ua

Начальник відділу пруденційного нагляду

РАПУТА Жанна Віталіївна

234-71-31

j_raputa@nfp.gov.ua

22245.svg.png Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами

Директор
департамент

НЕВІНЧАНИЙ Ігор Сергійович

235-08-50

i_nevinchany@nfp.gov.ua

Заступник директора департаменту-начальник відділу захисту прав споживачів

РЕКА Ірина Вікторівна

235-08-50

i_reka@nfp.gov.ua

Начальник відділу пруденційного нагляду

КУХАРЧУК Тетяна Вікторівна

235-06-07

t_kuharchuk@nfp.gov.ua

Начальник відділу ліцензування та дозвільних процедур

МАРТОЩУК Ольга Миколаївна

590-57-22

o_martoschuk@nfp.gov.ua

Начальник відділу інспектування

ОСАДЧА Надія Вікторівна

590-57-21

n_osadcha@nfp.gov.ua

22245.svg.png Департамент регулювання та нагляду за  фінансовими компаніями

Директор
департаменту

ПАВЛЕНКО
Галина Флоріанівна

590-57-24

g_pavlenko@nfp.gov.ua

Начальник відділу ліцензування та дозвільних процедур

ПОБЕРЕЖНЮК Руслан Юрійович

235-20-58

r_poberezhnyuk@nfp.gov.ua

Начальник відділу пруденційного нагляду

ДРАГАН Тарас Михайлович

234-99-43

t_dragan@nfp.gov.ua

Начальник відділу інспектування

ШЕРЕМЕТА В'ячеслав Осипович

234-04-19

v_sheremeta@nfp.gov.ua

22245.svg.png Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва

Директор
департаменту

СИДОРЕНКО Андрій Анатолійович

234-68-60

 a_sydorenko@nfp.gov.ua

Начальник відділу стратегії розвитку ринків фінансових послуг

ДЗЮНЬ Олена Богданівна

234-49-08

o_dzyun@nfp.gov.ua

Заступник директора департаменту - начальник інформаційно-аналітичного відділу

ГЕНДЛЕР Геннадій Геннадійович

234-29-26

 g_gendler@nfp.gov.ua

Начальник відділу європейської інтеграції та управління проектами міжнародної технічної допомоги

ПРОКОПЕНКО Петро Вікторович

234-49-08

p_prokopenko@nfp.gov.ua

Начальник відділу контролю за дотриманням суб'єктами нагляду законодавства з питань фінансового моніторингу

БОНДАРЕНКО Дмитро Анатолійович

234-29-26

d_bondarenko@nfp.gov.ua

22245.svg.png Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності

Начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку і звітності

ФЕДОРЕНКО Ігор Петрович

234-81-90

 i_fedorenko@nfp.gov.ua

22245.svg.png Управління персоналом

Начальник управління

ЯЩУК Лариса Петрівна

234-91-70

l_yashchuk@nfp.gov.ua

Заступник начальника управління - начальник відділу з питань кадрової роботи та проходження державної служби

ПИСАНКО Людмила Миколаївна

234-91-70

l_pysanko@nfp.gov.ua

Начальник відділу організації конкурсу, підвищення кваліфікації, нагородження та мобілізаційної роботи

ГОРДІЄНКО Алла Олександрівна

234-91-70

a_gordienko@nfp.gov.ua

22245.svg.png Сектор внутрішнього аудиту 

Завідувач сектору

ШКВАРА Олександр Миколайович

235-51-31

o_shkvara@nfp.gov.ua

22245.svg.png Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Завідувач сектору

ІСАЄВ Олег В'ячеславович

590-57-16

o_isaev@nfp.gov.ua

22245.svg.png Сектор консолідованого нагляду

Завідувач сектору

ЛОГВІНОВСЬКИЙ 
Віктор Георгійович

590-57-13

v_logvinovskiy@nfp.gov.ua

 

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...